Mgr. Květa Kellerová
koordinátorka projektu
tel: 777 961 861
email: kveta.kellerova@seznam.cz

Farní sbor ČCE ve Svitavách
Poličská 3
Svitavy
568 02
tel: 461 105 263
email: svitavy@evangnet.cz

IČO: 43509959