Otázky pro koordinátorku

Květu Kellerovou

Otázky pro koordinátorku projektu
Otázky pro koordinátorku

Proč jste se rozhodli vybudovat Domov pro seniory?

Stále častěji jsme se setkávali s lidmi, kteří z důvodu nedostatku místa v Domově pro seniory leželi na nemocničních odděleních LDN, ačkoli nebyli „nemocní“, pouze se již o sebe nezvládli postarat sami a potřebovali péči.

Pro koho má být Domov určen?

Pro seniory, kteří již nemohou žít sami a není nikdo, kdo by se o ně doma celodenně staral.

Kde bude Domov stát?

V centru obce Vendolí, asi 4 km od Svitav, v těsné blízkosti obchodu s potravinami a zároveň s výhledem do přírody a vnitřní zahradou.

Kdo bude Domov provozovat?

Domov bude provozovat Diakonie ČCE, nezisková organizace zřízená Českobratrskou církví evangelickou, pomáhající dětem, dospělým, seniorům a lidem v těžkých životních situacích. V oblasti péče o seniory poskytuje Diakonie ČCE nespočet služeb, od osobní asistence a pečovatelské služby po domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a hospice.

Bude Váš domov v něčem jiný?

Ano i ne. Půjde o standardní Domov pro seniory malého, komunitního typu. Obyvatelé v něm budou bydlet ve dvou domácnostech po 10 členech. Pokoje budou až na jeden manželský pokoj jednolůžkové, každá domácnost bude mít jednu velkou společenskou místnost určenou ke společnému trávení času. Postavíme domov moderní, otevřený pro všechny, v němž lidé důstojně prožijí stáří a závěr svého života. Domov bude určen všem bez rozdílu, nicméně z jeho života bude znát, že stojí a je provozován na základě křesťanských hodnot.