Kde jsme byli a kde jsme teď

Dlouhá cesta za námi a ještě nějaká před námi aneb co všechno se musí udělat než Domov bude stát.

2023 ← 20222021202020192018počátek

2023 - červen

 • netrpělivě čekáme na zprávu o přidělení dotace.

2023 - květen

 • s koncem května vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele stavby.
 • Dozorčí rada Diakonie ČCE schválila vznik nového střediska: Diakonie ČCE - středisko Svitavy.
 • ve veřejné sbírce jsme přesáhli 1 milion Kč. Velké díky všem pravidelným i příležitostným dárcům!

2023 - březen

 • po požadovaných úpravách a napínavém předání rozpočtu (ministerský systém nechtěl načíst dobře připravený rozpočet, ale podařilo se) byl nakonec náš projekt zařazen mezi oprávněné žadatele. 

2022 - listopad

 • žádost o dotaci z programu Fond národní obnovy (MPSV) jsme nově podali v dalším kole.

2022 - říjen

 • dostali jsme konkrétní výzvy k doplnění žádosti, do listopadu musí být další podklady.

2022 - červenec

 • ve spolupráci s ústředím Diakonie a se střediskem v Sobotíně jsme podali žádost o dotaci, je jasné, že budeme vyzváni k doplnění. Architekt neustále pracuje na úpravách.

2022 - červen

 • oj, to je peklo. Zase změněné podmínky. Žádost nemůže podávat ústředí Diakonie, jak jsme plánovali. Musí to být nějaké středisko s historií v dané službě. Domluveno je, že budeme pod Diakonií Sobotín. To je potřeba dojednat s vendolskými, s krajem,... . Stavba taky musí splňovat přísnější podmínky pasivního standardu, tedy znovu upravujeme.

2022 - květen

 • a je to tady! 6. května byla vyhlášena výzva. Přípravný tým aktivizován, vracíme se ke dvěma domácnostem po deseti klientech. Studujeme detaily výzvy.

2022 - duben

 • blíží se vyhlášení výzvy z Fondu národní obnovy.

2022 - únor

 • tak výzva snad prý na jaře...

2021 - říjen

 • objevují se informace, že ještě do konce roku by mohla být vyhlášena výzva. Že by?

2021 - srpen

 • jednáme s vedoucí sociálního odboru pardubického kraje. Ujišťuje nás, že máme jejich podporu i v případě, že bychom cílili na žádost o domov se zvláštním režimem.
 • dozvídáme se, že na podzim by měly být vyhlášeny dotační programy z Fondu národní obnovy.

2021 - květen

 • zástupci sboru návštěvují středisko Diakonie ČCE Vsetín, ptáme se na zkušenosti, hledáme inspiraci pro konkrétní vybavení
 • Obdrželi jsme informaci od pardubického kraje, že domovy pro seniory budou z REACT IROP vyňaty, “protože v ČR neexistuje koncepce komunitního bydlení”. Nemohl by této zemi vládnout někdo jiný? Zastavujeme úpravy na projektu, ale neztrácíme naději. Nezbývá než čekat na nové programové období IROP nebo na očekáváné výzvy z Fondu národní obnovy.

2021 - duben

 • architekt R.Oblouk přepracovává projekt na 3 domácnosti po šesti členech, protože to je nově podmínka dotace z IROP. Šibeniční podmínky, těžce nešťastný způsob administrace ze strany odpovědných pracovníků na ministerstvu, ale snažíme se.
 • plánujeme návštěvu Diakonie Vsetín - inspirace pro konkrétní vybavení.
 • Na účtu veřejné sbírky aktuálně 347.024,- Seniorátní sbírka (zatím nepřevedena) vynesla 107.114,- Kč

2021 - únor

 • vše směřuje k úsilí mít připraveny podklady pro podání žádosti z IROP - výzva by měla vyjít v březnu.

2021 - leden

 • probíhá jednání ohledně možnosti změny na pasivní stavbu v souvislosti s možným financováním z IROP.

2020 - prosinec

 • webové stránky hotovy: http://svitavy.diakonie.cz
 • seniorátní sbírka bude určena na Domov pro seniory ve Vendolí. Děkujeme!
 • dostáváme vyrozumění o stavebním povolení, to nabývá právní moci 6.1.2021

2020 - říjen

 • ve výrobě je 3D model (díky Honzovi Kopřivovi!)
 • hotovy jsou letáčky
 • podáváme žádost o stavební povolení, řeší se vynětí části pozemků z pozemkového fondu
 • dozvídáme se, že by měla být vypsána dotační výzva na výstavbu domova pro seniory – pasivního typu

2020 - září

 • Pardubický kraj potvrdil zařazení do sítě sociálních služeb (klíčové pro žádost o dotaci), zatím není jasné, kdy a za jakých podmínek budou výzvy vyhlášeny. P.Šotola očekává příští rok.
 • podepsána kupní smlouva o pozemku (Diakonie ČCE – obec Vendolí)
 • ve spolupráci s architektem a Diakonií probíhá cesta jak snížit náklady (pův. výpočet dle vyprojektovaného ideálu – cca 72 mil.Kč)

2020 - červen

2020 - květen

 • obec vyjádřila souhlas se stavbou, taktéž soused
 • v přípravě žádost o zařazení do sítě sociálních služeb, pracuje se na projektu

2020 - březen

 • pokračují přípravy propagace. V Litomyšli se plánuje na začátek dubna benefiční koncert na podporu stavby (iniciátor D.Kvasnička, děkujeme), zúčastní se Květa Kellerová. (pozn. koncert se žel z důvodů vládních proticovidových opatření nekonal)
 • R.Oblouk upravil dokumentaci dle projednaného a dle požadavku různých úřadů (větší koupelny - z 5m2 na 5,2m2, závěsy u sprch, protipožární dveře, oddělení kuchyňského prostoru. Kuchyně v jedné domácnosti musí být "gastro", druhá bude "cvičná". Logiku nám to nedává, ale předpis je předpis. 
 • probíhá jednání zástupců sboru a Diakonie ČCE
 • na kraji jednáme o zařazení projektu do sítě sociálních služeb

2020 - únor

 • obec Vendolí odsouhlasila smlouvu o koupi
 • jednáme o propagaci (webové stránky, letáček)

2020 - leden

 • probíhá setkání se zástupci obce (starosta + dva zastupitelé), zástupců sboru a architekta k vyjasnění představ a možností ohledně detailů stavby (sedlová střecha, aj.) – docházíme k vzájemnému porozumění.
 • proběhlo intenzivní setkání - procházení standardů (tj. všech detailů stavby) s architektem, zástupci sboru a Diakonie. Máme vybrány i záclony :-)

2019 - prosinec

 • vyhlašujeme veřejnou sbírku, obdrželi jsme osvědčení, datum zahájení den po doručení, tj. 10. prosince.
 • studie představena ve Vendolí. Se záměrem souhlas, výhrady jsou ke střeše.
 • probíhá jednání zástupců sboru se zástupci Diakonie ČCE. Diakonie projekt podporuje.

2019 - listopad

 • architekt (Radim Oblouk) prezentuje ve čtvrtek 7. listopadu staršovstvu architektonickou studii k připomínkování.
 • následně prezentujeme na ústředí Diakonie ČCE
 • zjišťujeme možnosti vyhlášení veřejné sbírky

2019 - říjen

 • na říjnovém zastupitelstvu v obci Vendolí prezentujeme činnost Diakonie ČCE, hovoříme o smlouva o smlouvě budoucí. Získáváme obecný souhlas. Čeká se na přesný výměr pozemků, smlouva by měla být na listopadovém zastupitelstvu schválena.
 •  Architekt pracuje na studii dle domluvených podkladů, předpokládný termín do konce října.

2019 - červen

 • probíhá jednání se starostou Vendolí – podklady pro smlouvu o smlouvě budoucí, čekáme na reakci zastupitelstva

2019 - duben

 • navštívili jsme dvě zařízení pro seniory v Graz a Leoben - velmi inspirativní návštěva.
 • uvažujeme o dvou domácnostech po deseti klientech
 • probíhá setkání zástupců sboru a Diakonie ČCE se zástupci Pardubického kraje. Kraj nám vyjadřuje podporu, byť zatím nemůže slíbit souhlas se zapsáním do registru sociálních služeb
 • Diakonie ČCE souhlasí s koupí pozemku, na základě příslibu podpory kraje. Zatím ústně, v jednání je písemné stvrzení.
 • probíhají další jednání s architektem a s projektovou manažerkou

2019 - březen

 • ve Svitavách probíhá setkání zástupců sboru se členy správní rady DIakonie ČCE
 • propočítáváme reálnost provozu - ustalujeme se na dvou domácnostech po deseti klientech.

2019 - leden

 • zástupci sboru byli na zastupitelstvu ve Vendolí, byl přislíben pozemek
 • správní radě Diakonie ČCE píšeme o záměru postavení Domova pro seniory

2018 - listopad

 • probíhá setkání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb ve Svitavách. Všichni vyjadřují našemu záměru jednoznačnou podporu

2018 - říjen

 • zjišťujeme detaily ohledně pozemku v Lačnově, které nabízí město Svitavy, zasíťování a přístup by byl realizovatelný, cca kolem 1 mil. Kč (k pozemku nevede dostatečně vhodná přístupová cesta)
 • na dotaz odpověděl starosta obce Vendolí, probíhá setkání s ním, nabízí se možnost využití pozemku, kde stojí zemědělské stavení určené k demolici. Obec měla záměr postavit zde komunitní bydlení, od plánů s finančních důvodů upustila

2018 - září 

 • plánujeme schůzku se zástupci poskytovatelů sociálních služeb ve Svitavách - konkrétnější ohledání potřeb a možností.

2018 - červenec

 • jednání se zástupci města ohledně možného využití nějakého stávajícího objektu (několik jich objíždíme)
 • posléze docházíme k tomu, že vhodnější než přestavba bude stavba “na zelené louce”, hledáme vhodný pozemek
 • ohledně pozemku oslovujeme okolní obce spadající do svitavské evangelické farnosti
 • Diakonie ČCE o naší myšlence ví, čeká na konkrétní záměr

2018 - květen

 • probíhá setkání s vedoucí sociálního odboru města Svitavy, s ředitelkou Charity Svitavy
 • první ohledávání možnosti umístění

2018 - duben

 • na staršovstvu svitavského sboru je představen po nějaký čas zrající záměr usilovat o vybudování pobytového zařízení pro seniory na území našeho sboru. Od počátku cílíme na založení střediska Diakonie. Staršovstvo pověřuje přípravný tým (Květa Kellerová, Radka Renzová, Jiří Brýdl), aby záměr dále konkretizovali.