Hledání cesty ve Vendolí

11. května 2020

Vladimír Buchta, starosta obce Vendolí

Naše obec má dlouhodobě v plánu postavit v obci domov pro seniory. Záměr této investice je i v Programu rozvoje obce na léta 2014-2020. Díky místnímu Zemědělskému družstvu získala obec bývalou zemědělskou usedlost v blízkosti obecní prodejny do svého vlastnictví a do územního plánu obce byla tato lokalita zahrnuta a určena ke zmiňované stavbě.

Před třemi lety byla zpracována projektová dokumentace na komunitní dům pro seniory. Po zpracování rozpočtu stavby musely být plány na realizaci pozastaveny, protože náklady na výstavbu ve výši 37 mil. Kč byly nad současné možnosti obce. Shodou náhod se vyskytla možnost výstavby jiným investorem. Obec nabídla novému potencionálnímu investorovi převzetí projektové dokumentace a lokality pro výstavbu. Po několika schůzkách se zastupitelstvem obce a vizí investora byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní na pozemek k výstavbě. Obec zajistila demolici opuštěné zemědělské usedlosti a investor - Diakonie Českobratrské církve evangelické - nechal zpracovat novou projektovou dokumentaci. Původní záměr obce postavit dům pro seniory jako klasické nájemní bydlení bude nahrazen domovem pro seniory s určitým zdravotním handicapem a s obsluhou. Někteří členové zastupitelstva se byli před časem seznámit s obdobným domovem provozovaným Diakonií nedaleko Brna a velice se jim domov a jeho provozování líbilo.

Věříme, že i v naší obci se podaří připravovaný projekt zrealizovat a že bude sloužit všem potřebným z obce a okolí.