Stavíme domov pro seniory ve Vendolí

Ratolest

Co chceme

Chceme, aby lidé nezůstávali na nemocničních odděleních LDN, když nejsou nemocní, jen potřebují péči a podporu druhých. Na Svitavsku není dostatek zařízení poskytujících pobytovou službu seniorům, kteří již nejsou soběstační a jejichž rodinní příslušníci s nimi nemohou zůstat doma. Proto chceme postavit nový moderní domov pro dvacet seniorů. Malý kapacitou, velký svým významem. S iniciativou přišli lidé z evangelické církve ve Svitavách, podporu a záštitu poskytla Diakonie, která bude domov provozovat.

logo_ratolest_s

Kde jsme

Máme pozemek v obci Vendolí, máme stavební povolení. Vyvinuli jsme velké úsilí k úpravě projektu podle očekávané výzvy z IROP REACT. Na poslední chvíli byly domovy pro seniory z výzvy vyňaty. Úpravy pozastavujeme, ale neztrácíme naději. Děkujeme za podporu finanční i morální. Vyhlížíme vyhlášení dotační výzvy letos na podzim. Plánované dokončení stavby v roce 2024 zatím držíme.

Detailní vývoj příprav sledujte >>zde<<

logo_ratolest_s

Jak nás můžete podpořit?

Každý, byť i malý dar má smysl! Přispět můžete posláním jakékoli částky na číslo účtu veřejné sbírky, jednorázově nebo i pravidelně: 2001724325/2010

Účet veřejné sbírky

„Dávejte podle toho, co máte, vždyť to, co se počítá, je ochota.“ 2. list Korintským 8 , 11-12

 

Na účtu veřejné sbírky máme:

k 31. prosinci 2020: 289 492,20 CZK

k 31. březnu 2021: 346 812,62 CZK

k 30. červnu 2021: 487 899,41 CZK

k 30. září 2021: 564 053,68 CZK

k 31. prosinci 2021: 660 252,28 CZK

k 25. únoru 2022: 729 584,77 CZK

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru, budeme-li znát Vaši adresu. u8CsQmV6hUGoQMQfVvbjcLc.

Děkujeme!

Děkujeme za podporu obci Vendolí (slovo starosty), městu Svitavy, Pardubickému kraji a všem jednotlivým dárcům.

uvozovky

Pobídnutí z Chráněného bydlení v Nosislavi od obyvatelky, paní Jarmily.
A kdybych mohla mít ještě jedno přání, pak aby byl tenhle barák ještě o něco větší a mohl poskytnout útočiště většímu počtu lidí. Pro mě je tohle místo totiž moc důležité. Díky tomu, že jsem tady, kde mám skvělou péči a podporu, může dcera chodit do práce. To by nešlo, kdyby se o mě starala. A tak si říkám, kéž by takových míst, jako je Chráněné bydlení Nosislav, bylo víc,“